18.8 C
İstanbul
Pazartesi, 7 Haziran 2021

Marmara Denizi’ndeki müsilajın tamamen temizlenmesi için 7/24 esasıyla acil müdahale emek harcaması başlıyor

Benzer Haberler

Nazim Atay
Haber Yazarı
Kocaeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’de “Marmara Denizi Fiil Planı Koordinasyon Toplantısı“na katıldı.

Toplantıya katılan, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin büyükşehir ve belediye başkanları, valileri, vali vekilleri ile bazı milletvekilleri fikirlerini ve önerilerini söyledi.

Bakan Kurum, basına kapalı meydana getirilen toplantının arkasından müsilajla savaşım kapsamında “Marmara Denizi Fiil Planı’nı” kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Kurum, Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj problemininin çözümü için katkı elde eden hocalara, belediye başkanlarına, bakanlık ve STK temsilcilerine, ortaya koydukları yüksek gayretten dolayı teşekkür etti.

Fiil planının, başta Marmara Denizi’nin korunmasına, her türlü kirlilikten ve bilhassa deniz salyası sorunundan kurtulmasına ve Marmara’ya kıyısı olan tüm şehirlerin geleceğine katkı vermesini dileyen Kurum, ortak akılla, samimiyetle, gayretle, birlik ve beraberlik içinde hazırladıkları Marmara Denizi Koruma Fiil Planı’nı istişare ettiklerini ve son halini verdiklerini bildirdi.

Ortak bir iradeyle İstanbul Boğazı’nı, Marmara Denizi’ni kirliliğe, kaderine terk etmeyeceklerini ifade eden Kurum, “El birliğiyle, iş birliğiyle gözbebeğimiz Marmara’yı kurtaracağız, dedik. Bugün şehirlerimizi, insanımızı etkileyen üç mühim meselemiz var. Bunlar; salgın, zelzele ve iklim değişikliği. 2020 yılı bu üç meselenin niçin olduğu neticelerle savaşım içinde geçti. Bugün konuştuğumuz müsilaj probleminin ana sebebi olan iklim değişikliğiyle mücadelenin yolu ve çözümü; çevre yatırımlarından, yeşil yatırımlardan geçmektedir. Bugün Bakanlık olarak; mahalli yönetimlerimizle beraber binlerce çevre projesi yürütüyoruz.” diye konuştu.

“Marmara Denizi’ni tertemiz hale getirmek hepimizin üstüne vazifedir”

Bakan Kurum, İstanbul’da, sanayinin, ekonominin lokomotif şehirlerinden Kocaeli’de ve tüm kıyı şehirlerde, son aşama yaygın bir kirlilik yaşandığını, dünyanın değişik noktalarında çeşitli sebeplerle bazen ortaya çıkan müsilajla karşı karşıya kalındığını belirterek, şu şekilde devam etti:

“Çözüm noktamız oldukca net; hakikaten hepimizin, 84 milyonun ve Marmara Bölgesi’nde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek, hedefimiz budur. Marmara Denizi’mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üstünde bir vazifedir, bir borçtur. Bu anlamda; el birliği yapmak, güç birliği yapmak zorundayız ve bir an evvel karasal, tarımsal ve vapur kaynaklı ne kadar değişik kirlilik türü var ise ne kadar sebep var ise hepsini ortadan kaldırmaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, müsilaj sorununu ilk andan itibaren titizlikle takip ettik, ediyoruz. 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi’nde 91 noktada, karada da tüm atıksu arıtma ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında denetimlerimizi yaptık.”

Bakan Kurum, aldıkları örnekleri Çevre Laboratuvarında incelediklerini, ODTÜ Bilim gemisiyle suyun altında ve üstünde 100 değişik noktadan numuneler aldıklarını, 700’ü aşkın bilim insanı, kurum temsilcisi, STK ve belediye yetkilisinin katılmış olduğu son yılların en geniş katılımlı çalıştayını yaptıklarını aktardı.

Bu süreci, saydam ve katılımcı anlayışla mevzunun tüm taraflarıyla istişare ederek yürüttüklerini belirten Kurum, şunları belirtti:

“Bu görüşmede çalıştayın neticelerini ele aldık. Gene katılımcılarımızın müsilaj problemi kapsamında sundukları yeni çözüm ve önerileri dinledik. Meydana getirilen bu istişarelerin, toplantıların sonunda, Marmara Denizi Koruma Fiil Planı’mızı hazırladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, tecrübeleriyle son halini verdiğimiz Fiil Planımız; işte bu kesin adımları, kısa, orta ve uzun vadeli tüm planlarımızı içermektedir.”

Marmara Denizi Koruma Fiil Planı

Kurum, konuşmasının arkasından 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Fiil Planı’nı kamuoyuyla paylaştı.

“Marmara Bölgesi’nde kirliliğin azaltılması ve seyretme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, endüstri odalarımızın ve STK’larımızın da içinde olduğu bir Koordinasyon Kurulu oluşturacağız. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak. Koordinasyon Kurulumuzu gelecek hafta itibarıyla oluşturuyoruz.” diyen Kurum, Kurulun haftalık ve aylık toplantılarla tüm emek harcamaları ortak bir akılla ele alacağını ve bu kurul yardımıyla katılımcı bir süreci koordine edeceklerini kaydetti.

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı’nın 3 ay içinde hazırlanacağını ve çalışmaların bu plan çerçevesinde yürütüleceğini aktaran Kurum, “Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme emek harcamaları başlatacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına bu emek harcamayı sunacağız ve kendisinin tensipleriyle onaylarıyla inşallah 2021 yılı sonunda 11 bin 350 kilometrekarelik yüzey alanına haiz olan Marmara Denizi’ni koruma altına almış olacağız. Bu çalışmalarımızla Marmara Denizi’nin biyolojik çeşitliliğini de koruma altına almış olacağız. Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi’ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik emek harcamalar başlatılacak. Halihazırda; Marmara Denizi’nin nerede ise her noktasında deniz yüzeyi temizleme araçlarımızla teknelerimizle temizlik çalışmalarını, bir seferberlik anlayışıyla başlattık. 8 Haziran Salı günü de tüm kurumlarımızla belediyelerimizle tabiat severlerimizle sporcularımız, sanatçılarımız, tüm vatandaşlarımızla beraber, bir seferberlik anlayışıyla Türkiye’nin en büyük deniz temizliğini yapacağız.”

Bakan Kurum, bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamının ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürüleceğini belirterek, atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi’ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda emek harcamalar yürütüleceğini kaydetti.

Marmara Bölgesi’ndeki atıksuların yüzde 53’ünün ön arıtım, yüzde 42’sinin ileri biyolojik arıtım ve yüzde 5’inin biyolojik olarak arıtıldığına dikkati çeken Kurum, “Tüm bu arıtma tesislerimizi, yapacağımız teknolojik dönüşümle ileri biyolojik arıtma ve membran arıtma sistemlerine dönüştüreceğiz. Bilim insanlarımıza nazaran azot miktarını yüzde 40 oranında düşürürsek bu işi kökten çözeriz. Önümüzdeki 3 yıl içinde Marmara Bölgesi’nde bulunan tüm illerimiz, atıksu arıtma tesislerini dönüştürmeye yönelik çalışmalarını tamamlayacaklar. Ikimiz de Bakanlık olarak mahalli yönetimlerimize gerek teknik olsun gerek finansal olsun her mevzuda destek olacağız. Bu sayede, M

armara Denizi’nde müsilaja ve öteki kirlilik türlerine yol açan azot ve fosfor girişini minimum seviyeye indirip denetim altına alacağız. Böylece Marmara Denizi’nin su kalitesinde iyileşmeyi hızlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’ne boşalım icra eden atıksu arıtma tesislerinin boşalım standartlarının 3 ay içinde güncellenerek hayata geçirileceğini aktaran Kurum, “İlgili mevzuata yeni düzenlemeler getireceğiz. Boşalım standartlarını, Marmara Denizi’nin kırılgan yapısını dikkate alarak yapacağımız bu düzenlemeyi uygulamaya alacağız.” dedi.

Kurum, arıtılmış atık suların mümkün olan her yerde tekrardan kullanımının artırılacağını ve destekleneceğini, temiz üretim teknikleri uygulanacağını bildirdi.

Bir tek ülke değil, tüm dünyada su kaynaklarının iklim değişikliğinden mühim oranda etkilendiğini aktaran Kurum, bu yüzden arıtılan suların geri kazanımının büyük ehemmiyet arz ettiğini altını çizdi.

Bakan Kurum, bu kapsamda, ülkede halihazırda yüzde 3,2 olan arıtılarak tekrardan kullanılan atık su oranını 2023 senesinde yüzde 5’e, 2030 senesinde ise yüzde 15’e çıkarma hedefinde olduklarını söylemiş oldu.

“Marmara Denizi’ne gemilerin atık sularının boşaltılması önlenecek”

Marmara’ya boşalım icra eden arıtma tesislerinde de döngüsel iktisat ilkelerine uyulacağını, suyun tekrardan kullanımının destekleneceğini belirten Kurum, “Suyumuzu ne kadar geri kazanırsak, Marmara’ya o denli azca su boşalım etmiş oluruz. Bu manada tüm tesislerimiz de lüzumlu sistemleri kuracak. Finansal desteklerle tesis dönüşümünü hızlandıracağız. Atık su oluşumunun azaltılması için lüzumlu tüm temiz üretim teknik ve teknolojilerini hızlıca hayata geçireceğiz.” ifadesini kullandı.

“Atık su arıtma tesislerini gerektiği şeklinde işletmeyen OSB’lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.” diyen Kurum, arıtma tesislerini iyi mi yapacaklarına dair standartları, gene Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber tüm OSB’lere vereceklerini kaydetti.

OSB’lere verdikleri tarih içinde tesisleşmesini gerçekleştirmedikleri takdirde, her türlü cezai işlemi ve hatta kapatma cezasını tavizsiz bir halde uygulayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, şu şekilde konuştu:

“Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini oldukca daha kolay hale getirmek için TBMM’de, milletvekillerimizle beraber kamu-özel sektör iş birliği modelleri hayata geçireceğiz. Bu mevzuda kanuni düzenlemelere giderek, atık su arıtma tesislerinin yapım ve işletmelerine Bakanlık olarak verdiğimiz destekleri artıracak adımları atacağız. Marmara Denizi’ne gemilerin atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içinde düzenleme yapılacak. Şu anda da arıtmadan da denize bırakamıyorlar fakat arıtma tesislerinin kalitesinin ve cinsinin de incelenmiş olduğu bir süreçte bu düzenlemeyle beraber Marmara Denizi’ne giriş icra eden gemilerin atıklarının Boğaz girişlerinde atık alma gemilerine yada atık kabul tesislerine vermelerini sağlayacağız. Bu kapsamda mahalli yönetimlerimizle beraber gemilerin takibini sıkı bir halde yapacağız. Denetimlerimizi artıracağız.”

“Marmara Denizi’nin dijital ikizini oluşturacağız”

Bakan Kurum, tersanelerde temiz üretim tekniklerini yaygınlaştıracaklarını vurgulayarak, tersanelerin deniz ile direkt temasta olan vapur inşa ve bakım merkezleri bulunduğunu ve bu noktalarda daha çevreci teknikler kullanılarak ihtimaller içinde deniz kirliliklerinin önüne geçeceklerini bildirdi.

Fiil planında yer edinen maddelerle ilgili detaylı informasyon veren Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bakanlığımız tarafınca meydana getirilen emek harcamalar çerçevesinde, alıcı ortama boşalım icra eden atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi’ndeki 91 seyretme noktası 150’ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler, uzaktan idrak etme, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak. Tıpkı Kentsel Dönüşüm projelerimizde yaptığımız şeklinde, 3 boyutlu modellemeyle meteorolojiden kirlilik yüklerine kadar oldukca sayıda veriyi içeren Marmara Denizi’nin dijital ikizini oluşturacağız. Marmara’nın tüm kirlilik kaynak ve yoğunluklarını bilgileri göreceğiz. Bu bölgelerdeki değişimleri anlık olarak takip edeceğiz. Nerede bir kirlilik söz konusuysa da anlık müdahale edeceğiz. Bir tek bugün değil, ileride Marmara Denizi’nde yaşanabilecek olası negatif senaryonlar durumunda, erken müdahale olanağına kavuşmuş olacağız.”

“1 yıl içinde Marmara Bölgesi’nin tüm illerinde, ilçelerinde Sıfır Atık Uygulamasına geçeceğiz”

Bakan Kurum, Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Fiil Planı ve Deniz Çöpleri Fiil Planı’nın üç ay içinde hazırlanarak uygulamaya konulacağını belirtti.

Denizlerde oluşan plastik şeklinde katı atıkların, deniz çöplerinin yüzde 90’ının karasal kaynaklı olduğuna işaret eden Kurum, “Kısaca evlerimizde, sanayimizde üretilmektedir. Biz karada etkin olarak atıkları topladığımızda esasen denize girişleri önlenmiş olacak. Bu manada, 1 yıl içinde Marmara Bölgesi’nin tüm illerinde, ilçelerinde Sıfır Atık Uygulamasına geçeceğiz ve atıklarımızı bu manada karada biriktirerek, ayrıştıracağız, ekonomimize de istihdamımızı da katkı elde etmiş olacağız. İyi ziraat ve organik ziraat uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacağız. Böylelikle sulamada kullanılan su miktarını azaltacağız, dereler vasıtasıyla kirliliklerin Marmara Denizi’ne ulaşmasını engellemiş olacağız.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.

“Organik temizlik ürünlerini tespit edip kullanmaya başlayacağız”

Marmara Denizi’yle ilişkili havzalarda, dere yataklarında suni sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturarak kirliliğin denize ulaşmasının önleneceğini belirten Bakan Kurum, “Zeytin karasuyu ve peynir altı suyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi de mühim. Bunun için atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler yapılmasını mecburi hale getireceğiz.” dedi.

Bakan Kurum, fosfor ve yüzey etken madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımının aşamalı olarak azaltılacağını, organik temizlik ürünlerinin teşvik edileceğini dile getirerek, “Tıpkı Sıfır Atık Projesi’nde olduğu şeklinde, uygulamaya belediyelerimiz ve kurumlarımızdan başlayarak; kentsel temizlik ve benzeri işlemlerde hem insanımızın sağlığına zarar veren hem de Marmara Denizi’ne akan tüm zararı olan maddelerin kullanımını aşamalı olarak azaltıyoruz. Ilkin kurumlarımızda organik temizlik ürünlerini tespit edip kullanmaya başlayacağız. Bakanlık olarak, lüzumlu finansal desteği sağlayacağız.” ifadesini kullandı.

Marmara Denizi’ndeki tüm hayalet ağlar temizlenecek”

“Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar, Ziraat ve Orman Bakanlığımızca 1 yıl içinde temizlenecek.” diyen Kurum, balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılmasının sağlanacağını, koruma alanlarının geliştirileceğini, bilim adamları ve koordinasyon kurulunun alacağı kararlarla takvim ve cezai uygulamaları kısa süre içinde belirleyeceklerini kaydetti.

Bakan Kurum, “Müsilaj sebebiyle ziyan olan balıkçılarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ziraat ve Orman Bakanlığımız lüzumlu ekonomik desteği sağlayacak.” dedi.

Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla yalan yanlış bilgilerden değil tamamen bilimsel, bilim adamlarının meydana getirilen gözlem ve tespitler sonucunda vatandaşları bilgilendireceği, yönlendireceği bir süreci başlatacaklarını ve bu anlamda meydana getirilen emek harcamalar çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirerek bir platform kuracaklarını vurgulayan Kurum, “Alacağımız tedbirlerimizi yurttaşlarımızın bu manada duymasını sağlayacak, Marmara Denizi’mizi milletimizle birlikte koruyacağız. Marmara Denizi’nin korunması amacıyla yaptığımız ve planladığımız emek harcamaları, bilimsel araştırma sonuçlarımızı, kuracağımız www.marmarahepimizin.com sayfası kanalıyla kamuoyuyla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi suyu sıcaklığının öteki denizlere nazaran 1 aşama daha sıcak bulunduğunu aktaran Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizi’ne etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirleri alacağız. Tanrı’ın izniyle bu fiil planlarımız kapsamındaki yatırımlarımızı mahalli yönetimlerimizle beraber 3 yıl çerisinde tamamlayacağız. Marmara Denizi’mizi, içinde bin bir çeşit balıklarımızı, canlılarımızı koruyarak en saf, en duru haliyle geleceğe taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu aşamada bizzat tüm fiil planlarına önerilerini paylaştılar ve inşallah da onların talimatı ve tensipleriyle bu planı süratli bir halde hayata geçireceğiz. Fiil planımız milletimiz, Marmara’mız için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.”

Sonrasında Bakan Kurum, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, bölge milletvekilleri, bakan yardımcıları, Marmara Denizi kıyısında bulunan illerin valileri ve belediye başkanları, Marmara Denizi Koruma Fiil Planı’nı imzaladı.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler