10.1 C
İstanbul
Cuma, 16 Nisan 2021

Gıdada öykünmek ve tağşiş icra eden işletmelere, senelik gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i kadar ceza verilecek

Benzer Haberler

Nazim Atay
Haber Yazarı
Ankara

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca hazırlanan Besin ve Yemlerde Öykünmek ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, besin ve yemde öykünmek ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna bakılırsa, besin ve yemde öykünmek ve tağşiş meydana getirilen ürün, işleme doğal olarak tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.

Besin ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan görevli olacak.

Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması denetim görevlilerince resmi kontrollerle yapılacak.

Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kanunda belirlenen yönetimsel yaptırımlar uygulanacak.

İdari para cezasının hesaplanması

Kanunda öngörülen yönetimsel para cezaları, senelik gayrisafi gelir üstünden hesaplanacak.

Besin işletmecisine uygulanacak yönetimsel para cezası miktarı, işletmecinin fiilden bundan önceki mali senenin sonunda oluşan yada bunun hesaplanması mümkün eğer olmazsa eylem geçmişine en yakın mali senenin sonunda kaydedilen senelik gayrisafi gelirleri üstünden belirlenecek.

Öykünmek yada tağşiş fiilinin, üreten yada ithal eden besin yada yem işletmecileri tarafınca işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan azca olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla senelik gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında yönetimsel para cezası uygulanacak.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan azca olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin senelik gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında yönetimsel para cezası kesilecek.

Eylem 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına kabahat duyurusunda bulunulacak.

Kendi adı yada ticari unvanı altında piyasaya ürün arz eden besin yada yem işletmecileri tarafınca bu suçların işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan azca olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla senelik gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i oranında yönetimsel para cezası uygulanacak.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlaması durumunda, 109 bin 110 liradan azca olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla kuruluşun senelik gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i oranında yönetimsel para cezası verilecek.

Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde, 218 bin 220 liradan azca olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla senelik gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i oranında yönetimsel para cezasına hükmedilecek.

Tekerrür halinde Kabahatler Kanununu hükümleri geçerli olacak

Ürünün izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende besin yada yem işletmecileri tarafınca bu suçun işlenmesi halinde 5 bin 455 liradan azca olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin senelik gayrisafi gelirlerinin yüzde 1’i oranında yönetimsel para cezası uygulanacak. Tekerrür halinde Kabahatler Kanununu hükümleri geçerli olacak.

İdari para cezalarına karşı dava açılması tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.

Gayrisafi gelirin yüzde 1’i hesaplandığında elde edilmiş miktarın, belirlenen alt sınırların altında kalması halinde, kanunda belirlenen alt sınır, üst sınırların üstünde kalması halinde üst sınırda belirlenen miktar yönetimsel para cezası olarak uygulanacak.

İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başlangıcında tekrardan değerleme oranında artırılacak.

Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin bulunmaması şeklinde nedenlerle gayrisafi gelirin tespit edilemediği durumlarda yönetimsel para cezası eylem için belirlenen alt sınır üstünden uygulanacak.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler