27.6 C
İstanbul
Pazartesi, 6 Temmuz 2020

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Hakkaniyet Komisyonunda kabul edildi

Benzer Haberler

Nazim Atay
Haber Yazarı
TBMM

TBMM Hakkaniyet Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife nazaran, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda beraber emek verme ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak.

Teklifle “avukatlık ortaklığı”, aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine kayıtlı birden oldukca avukatın bu kanuna nazaran mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişilik olarak tanımlanacak.

Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafınca şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak. Avukatlara kılık ve giysiyle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek.

Avukatlar ile alakalı davalara temyiz yolu

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde hakkaniyet dairelerinde barolara ayrılacak yer, TBB’ye tahsis edilecek. Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate alarak, barolara tahsis edecek.

Avukat yazıhaneleri ve konutları sadece mahkeme kararıyla ve kararda belirtilen vakayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve kayıtlı olunan baro temsilcisinin iştirakı ile aranabilecek.

Avukatların, avukatlık ile TBB ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan yada vazife esnasında işledikleri suçlar sebebiyle verilen bölge adalet sarayı mahkemesi ceza dairelerinin kararlarına temyiz yolu açılacak. Bu kapsamda ilk aşama mahkemelerinden verilen 5 yıl yada daha azca hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adalet sarayı mahkemesi kararları da temyiz edilebilecek.

Avukat, kayıtlı olduğu baroya informasyon verecek

Teklifle, denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukatın informasyon vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olarak netleştirilecek.

Denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukat, meslek sırrını gizleme yükümlülüğüne aykırı düşmedikçe, kayıtlı olduğu baro başkanına yada yönetim kuruluna, bunlar tarafınca görevlendirilen üyelerden birine informasyon vermek ve talep üstüne dosyaları göndermek, dinlenmek suretiyle çağırıldığı hallerde baro başkanı, yönetim kurulu yada bu kurul üyelerinden birinin davetine uymak zorunda olacak.

Yazılı zorunluğa uymayan avukat hakkında, kayıtlı olduğu baro yönetim kurulu, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası verebilecek. Bu para cezasına, tebliğinden itibaren 15 gün içinde, sonucu veren baronun disiplin kuruluna itiraz edilebilecek.

Mesleğe yeni başlamış olan avukatların baro keseneği, 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak.

Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacak.

Beş binden fazla avukat bulunan illerde, asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek

TBMM Hakkaniyet Komisyonunda kabul edilen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Meydana getiren Kanun Teklifi’ne nazaran, bir avukat, levhasında yazılı bulunmuş olduğu baro bölgesi haricinde devamlı olarak avukatlık yapar yada disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti icra eden baronun yönetim kurulunca bu mevzuda düzenlenecek tutanak, ihtiyaç duyulan işlem yapılmak suretiyle avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilecek.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek.

Müessese müracaatında, kurum talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer almış olduğu sıralama TBB’ye verilecek. Birlik, kurum işlemlerini yerine getirmek suretiyle kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlayacak ve TBB’ye bildirecek.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse TBB, baronun tüzel kişiliğine son verecek ve son verme sonucu TBB’nin resmi web sitesinde duyuru edilecek.

Tüzel kişiliği sonlanmış baronun tasfiyesi

Tüzel kişiliği sonlanmış baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro var ise o baroya, birden fazla baro var ise diledikleri baroya kaydolacak ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafınca yürütülecek. Tüzel kişiliği sonlanmış baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafınca birliğin denetim ve nezaretinde yapılacak ve kalan mal varlığı TBB’ye geçecek.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden adım atmak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

Teklifle, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kurum evveliyatına bakılmaksızın, belirli bir seviye içinde ve aynı tarihlerde yapılması amaçlanıyor. Buna nazaran, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak.

Seçim sürecinin bitmesinden ilkin ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafınca, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi tamamlamak suretiyle baro başkanı seçilecek. 

Her baro, baro başkanı dahil minimum dört delegeyle ve beş bin üyesi olan barolar bakımından ek olarak her beş bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek. 

Adli yardım bürosu baroların eşit temsili esas alınarak oluşturulacak

TBB Genel Kurulu baro seçimlerinin yapıldığı senenin aralık ayında, Ankara’da olağan toplantısını meydana getirecek. TBB Yönetim Kurulu direkt yada minimum 25 baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üstüne, Genel Kurulu muhteşem toplantıya çağıracak sadece muhteşem görüşmede seçim yapılamayacak.

Birden fazla baronun bulunmuş olduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar içinde eşitlik gözetilerek yapılacak. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar TBB Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Hakkaniyet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tutumsal teşebbüslerinde görevli olan sadece baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya informasyon verebilecek.

Vazife sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.

Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci, hal yargıcı heyetleri ile il ve ilçe tüketici yargıcı heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak. Bu görevlendirmelere ilişkin esaslar TBB tarafınca hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

Görüşmelerden

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, komisyonda yapmış olduğu konuşmada, çalışmanın, dünün ya da bugünün emek harcaması olmadığını belirterek, “Zamanı, sosyolojik, siyasal, hukuki olarak mesleğe özgülenmiş ve Türkiye’yi adeta internasyonal ihtilafların bir çözüm merkezi haline getirecek, demokratik ve etkin baro anlayışını hayata geçirecek bir emek verme olarak yaptık.” dedi.

Meydana getirilen bu çalışmanın bu ülkenin sorunlarını çözmek gayesiyle ince elenip sık dokunan bir kanun teklifi bulunduğunu, bunu yaparken de tüm tarafların görüşlerinin alındığını belirten Özkan, şunları söylemiş oldu:

“Siyasal bir anlayışla, kanunun içeriğiyle ilgili olmayan, teklifin FETÖ teklifi olduğu yönündeki iddiaları tümden reddettiğimizi ifade etmek isterim. Bu teklif, AK Parti ve MHP grupları olarak, birlikte hazırlayarak getirdiğimiz bir tekliftir. Türkiye’nin hukuk anlayışına katkı yapacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamda görüş düşünceleriyle teklifin lehinde aleyhinde itirazlarını ileri devam eden tüm siyasal parti gruplarının temsilcilerine teşekkür ederim.”

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de çoğu zaman her insanın birbirini anlamaya çalmış olduğu bir komisyon süreci bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bizlerde bu kanuna karşı aleyhte pozisyon alan ne kadar siyasal, parti temsilcileri, komisyon üyeleri var ise onların değerlendirmelerinden bizlerde istifade etmeye çalıştık. İnşallah bu kanun barolarla ilgili olarak avukatlık kanununda mühim bir değişikliğe niçin olacaktır. Bu değişimleri biz Türkiye’de ifade edilenin aksine, baroların, avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde, baroları da kurum amaçları ve etkinlik alanları çerçevesinde güçlendireceği kanaatindeyiz. Bununla beraber Türkiye Barolar Birliği yapısının da bu aşamada Türkiye’ye oldukca daha çok hitap eden bir yapıya, bir zemine kavuşacağı kanaatindeyiz. Çalışmanın biz hayırlar getirmesini umuyoruz. Bu amaçla bu emek vermeyi gerçekleştirdik. Başka bir arka planı kesinlikle söz mevzusu değildir. İnşallah Genel Kurul sürecinde de yararlı geçecek görüşme sürecinden sonrasında kanun teklifinin yasalaşmasını, memleketimize hayırlar getirmesini umuyorum.”

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler