İhracat ve üretim icra eden mükelleflere kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanacak

0
0
Ankara

AA muhabirinin edinmiş olduğu bilgiye nazaran, Gömü ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri Taslağı hazırladı.

Bu kapsamda, ihracat icra eden kurumların münhasıran ihracattan, endüstri sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olacak.

Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ek olarak indirim uygulanmayacak.

İndirimin uygulanacağı dönem

Hesap süreci olarak takvim yılını kullanan mükellefler 1 Ocak 2022’den itibaren üretim ve ihracat çalışmalarından elde ettikleri kazançları için 1 puanlık bu indirimden yararlanabilecekler.

Öte taraftan, takvim yılı süreci etkinlik ve muamelelerinin mahiyetine uygun olmayıp Gömü ve Maliye Bakanlığınca kendilerine hususi hesap süreci atama edilmiş olan mükellefler ise 2022 takvim senesinde süregelen hususi hesap sürecinin başından itibaren bu kapsamda elde edecekleri kazançlarına 1 puanlık indirimi uygulayabilecek.

İndirimin şartları

İhracat icra eden kurumların gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına hususi olmak suretiyle ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olabilecek.

Mükelleflerin ihracat faaliyetlerinin yanı sıra öteki çalışmalarından elde etmiş olduğu kazançlarının da bulunması halinde ihracattan meydana gelen ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilmiş kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecek.

Yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satılmak suretiyle ihraç edilmesi halinde de bu faaliyetten elde edilmiş kazanç için 1 puan indirimden yararlanılabilecek.

Endüstri sicil belgesini haiz mükelleflerin üretim faaliyetlerinin yanı sıra öteki çalışmalarından elde etmiş olduğu kazançlar bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde edilmiş ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, fiilen meydana getirilen üretimden elde edilmiş kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecek.

Üretilen ürünlerin kazancı ihracattan kaynaklansa da 1 puan indirim geçerli

Mükelleflerce üretilen ürünlerin satışından elde edilmiş kazancın bir kısmı yada tamamı ihracattan kaynaklansa bile bu kazanca üretim faaliyetinden elde edilmiş kazanç olarak kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanacak.

Payları, Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda ilk kez işlem görmek suretiyle minimum yüzde 20 halka arz edilen kurumların, paylarının ilk kez halka arz edilmiş olduğu hesap döneminden adım atmak suretiyle beş hesap dönemine ilişkin kurum kazançlarının tamamına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanıyor.

Bu şekilde ilk kez halka arz edilen kurumlarda üretim ve ihracat faaliyetiyle iştigal edilerek bir kazanç elde edilmesi halinde, bu kurumların tüm matrahları için 2 puan indirim hesaplandıktan sonrasında üretim faaliyetleri ile ihracat çalışmalarından elde ettikleri kazançları için 1 puan indirim daha uygulanacak.

Öte taraftan, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilmiş kazançlara, ilgili teşvik belgesinde yer edinen yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen yada tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanıyor.

İndirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olan endüstri sicil belgesini haiz mükelleflerin aynı dönemde üretim çalışmalarından yada ihracat çalışmalarından kazanç elde etmiş olmaları halinde, hem 1 puanlık indirimden hem de yatırım teşvik belgelerindeki vergi indirim oranına nazaran indirimli kurumlar vergisinden aynı anda yararlanmaları söz mevzusu olabilecek.

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için GİB tarafınca emek harcamalar devam ederken, taslakta yer edinen konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi yada katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve tavsiyeler 9 Mayıs’a kadar GİB’e iletilebilecek.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin