Gömü ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan hiç kimseye asla izin vermeyeceğiz

0
0
İstanbul

Gömü ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Ziraat Ekosistemi Buluşması’ndaki konuşmasına Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayarak başladı.

Güncel ekonomik gelişmeler ve Türkiye Iktisat Modeli hakkında değerlendirmelerde bulunan Nebati, Türkiye’nin Kovid-19 salgınına karşın, 2020 ve 2021 yıllarında dünyada en iyi gelişme performansı gösteren ülkelerin başlangıcında yer aldığını aktardı.

Nebati, öncü göstergelerin, bu senenin ilk çeyreğinde de kuvvetli gelişme eğiliminin dengeli şekilde sürdüğünü gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Endüstri üretimimiz kuvvetli şekilde artmaya devam ediyor. Çarklar dönüyor oldukça şükür. İstihdam 30 milyona ulaştı. İhracatta her ay yeni rekorlar kırıldığına hep birlikte tanık oluyoruz. Nisan ayında enerji hariç ihracatımız, ithalatı geçti. Yatırım iştahı da oldukça kuvvetli bir halde seyrediyor. Hepimiz bu kuvvetli performansın devam etmesi, sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüksek katma kıymetli üretime büyük ehemmiyet veriyoruz. Üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı çoğaltmak Türkiye Iktisat Modeli’nin merkezinde içeriyor. Bunun yanında, cari açık sorununu çözmek ve küresel kıymet zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak da öncelikli hedeflerimiz içinde içeriyor.

Bu amaçla, yatırım yapana, istihdam oluşturana devletimizin kaynaklarını en etkin ve verimli bir halde kullandırıyoruz. Krediler mevzusunda bilhassa selektif davrandığımızı vurgulamak isterim. Bu kapsamda, kısa sürede yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik KGF paketlerini kullanıma sunduk. Uygun faizli, uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı da sağlıyoruz. Selektif kredi yaklaşımımızın bir çıktısı olarak endüstri ve gezim yatırımlarına yönelik 150 milyar TL’lik kredi paketini uygulamaya koyduk.”

Nebati, son açıklanan konut sektörüne yönelik 3 destek paketinin gene hedef odaklı bakış açılarını yansıttığına işaret ederek, bu 3 paketle, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimini artıracaklarını, ters dolarizasyonu destekleyeceklerini, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılmasını sağlayacaklarını söylemiş oldu.

“Fiyat İstikrarı Komitemiz enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor”

İnşaat firmalarına da bir yıl süresince konut satış fiyatlarını durağan(durgun) tutmaları şartıyla destek vereceklerini bildiren Bakan Nebati, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Öteki taraftan, bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etmek için bir bahane yoluna gitmelerine göz yummayacağız. İş ve yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla, devrim niteliğindeki birçok vergisel düzenlemeyi uygulamaya geçirdik. Türkiye iktisat modelinde en mühim önceliklerimizden biri de finansal istikrarın güçlendirilmesidir. Bunu gerçekleştirmek için, ilk olarak ters para ikamesini elde eden politikaların uygulanmasına ve TL cinsinden finansal vasıta ve varlıklarda yatırımların teşvik edilmesine yönelik kuvvetli adımlar attık. Tüm paydaşlarımızla eşgüdüm içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Her ne kadar pandemiyle tetiklenmiş ve Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşmiş bir küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da vatanımızda enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz. Tıpkı dövizdeki süratli yükselişi yenilikçi bir yöntem olan kur korumalı mevduat şeklinde adımlar ile durdurduğumuz şeklinde. Enflasyonla savaşım, bugün en öncelikli mevzularımızdan biri. Para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonuyla önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli sayılara indirmeyi hedefliyoruz.”

Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, “Piyasadaki tutarları mercek altına alan Enflasyon ile Savaşım Timlerimiz, birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir halde sürdürüyor. Bu kapsamda birçok kez değişik ortamlarda ifade ettiğim şeklinde enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan hiç kimseye asla izin vermeyecek, kesinlikle hoşgörme göstermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın tüm kaynaklarıyla süreçleri her an izlediğini, çözümleme ettiğini ve denetlediğini aktaran Nebati, bu süreçlerin aynı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Bakan Nebati, “Bizim insanımız ferasetlidir, etik olgunluk sahibi ve özverilidir. Bunu biliyorum. Bu yüzden enflasyon sorununu el birliğiyle çözeceğimizden, kimsenin fırsatçılara göz açtırmayacağından da kuşku duymuyorum. Dün, gün süresince gıdadan çimontaya kadar değişik sektörlerde etkinlik gösteren iş insanımızla oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik. Enflasyon meselesini masaya yatırdık. İşin güzel tarafı kendilerinin de enflasyonla savaşım doğrultusunda çeşitli adımlar atmaya yönelik düşüncelerinin olması. İş insanlarımızın da ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını görmekten büyük kıvanç duydum.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.

Bakan Nebati, ziraat sektörü istatistikleri hakkında da data verdi.

Son 10 yılda, Türkiye’nin ziraat sektörünün yüzde 28 büyüyerek, 2021 senesinde tarımsal gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 407 milyar TL seviyesine ulaştığını belirten Nebati, çalışanların da yüzde 17’sinin ziraat sektöründe istihdam edildiğine işaret etti.

Nebati, 2021 yılı itibarıyla ortalama 5 milyon kişinin geçimini tarımdan sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“2021 senesinde ziraat ürünleri ihracatı bundan önceki yıla nazaran yüzde 20 artarak 7,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ziraat ürünleri ihracatımız 7,5 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Türkiye, dünya genelinde oldukça çeşitli destinasyonlara mühim oranda meyve, sebze ve kuruyemişte ana ihracatçı konumuna gelmiştir. Ülkemiz fındık, kayısı, incir, kuru üzüm ve kirazda dünyanın önde gelen üreticisi olup 20 değişik ziraat ve besin ürünü bakımından en büyük 5 ila 10 küresel üretici ülke içinde içeriyor. Küresel salgın sürecinde ziraat sektörümüz, hükümetimizin yerinde ve zamanında müdahaleleri neticesinde salgının negatif etkisine nispi olarak daha düşük derecede maruz kalmıştır.

Toplumsal yardım önlemleri, ziraat işçileri de dahil olmak suretiyle yurttaşlarımızın krizden daha azca etkilenmesine katkı sağlamış oldu. Çiftçiler ve tarımsal besin işletmelerinin tehlikeli sonuç öneme haiz tarımsal kıymet zincirlerini işletmeye devam etmesini sağlamak amacıyla kredi ve teşvik paketlerimizi devreye aldık. Salgın sonrası toparlanma aşamasında da ziraat ve besin sektöründe üretken, sürdürülebilir büyümenin geliştirilmesine katkıda bulunmak için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. 2000’li yıllarda tarımsal hasıladaki gelişme, ağırlıklı olarak emek, arazi, hayvan varlığı ve makine kullanımı şeklinde temel üretim faktörlerine yoğunlaşarak gelişti.”

Nebati, bundan sonraki dönemde, Türkiye’de ziraat sektörünün, kaynakları verimli kullanarak ve teknolojiden maksimum seviyede yararlanarak sürdürülebilir bir halde büyümesinin amaçlandığına işaret ederek, böylece, sektörün iklim değişikliğine adapte edileceğini ve AB şeklinde mühim ihracat pazarlarındaki siyaset gelişmelerine uyumlu hale getirileceğini dile getirdi.

“Türkiye ziraat için suyun mevcudiyeti açısından riskli durumda”

Bakan Nebati, konuşmasında iklim değişikliği ve ziraat başlığına da değindi.

Isı ve yağış rejimindeki değişikliklerin, besin üretimini negatif yönde etkileyerek, besin fiyatlarında kayda kıymet fiyat artışlarına niçin olduğuna vurgu icra eden Nebati, “Bununla beraber, meydana getirilen araştırmalar, 2050 senesinde dünyamızın ulaşacağı toplam nüfusu beslemek için bugünkünden yüzde 60 daha çok gıdaya gerekseme duyacağımızı gösteriyor. Bu orandaki besin üretimi için de yüzde 15 daha çok suya gereksinim duyulacaktır.” dedi.

Öteki taraftan, iklim değişikliği neticesinde yüzey suyu mevcudiyetinin azalacağının ve kurak mevsimlerin uzayacağının tahmin edildiğini anımsatan Nebati, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye, kuraklık stresi ve yenilenebilir su arzındaki değişkenlik sebebiyle ziraat için suyun mevcudiyeti açısından riskli durumdadır. Bu yüzden, su talebi düşük olan ürünlere yönelik ürün modelleri geliştirirken eş zamanlı olarak çağdaş sulama yöntemleriyle su kullanımını verimli hale getirmeliyiz. Türkiye’nin en büyük tecim ortağı olan AB, kısa sürede başlatmış olduğu Yeşil Mutabakat vasıtasıyla iklim ve çevresel zorluklarla savaşım etme iradesini vurguluyor ve tecim ortaklarını da bu yönde teşvik ediyor. Ziraat ve kırsal alanlar, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın merkezinde içeriyor.

Bu bağlamda Türkiye, AB Yeşil Mutabakatı tarafınca öngörülen kapsamlı değişikliklere cevap vermeyi amaçlayan ‘Yeşil Mutabakat Fiil Planı’nı Temmuz 2021 tarihinde yayınlamıştır. Planın ana başlıklarından bir olan sürdürülebilir ziraat kapsamında yer edinen besin kayıplarının ve atıkların azaltılması ve organik üretimin teşvik edilmesi şeklinde eylemler yer almıştır. Bunlara yönelik lüzumlu adımlar atmasına Ziraat ve Orman Bakanlığımıza katkı sağlamaktayız.”

“Güneş enerjisi sistemleri için kredi desteği yada bağışlama desteği imkanlarını çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz”

Bakan Nebati, ziraat sektörünün tehlikeli sonuç önemi çerçevesinde kafi ve güvenilir besin arzının sağlanması ve verimliliğin artırılması şeklinde hedefler çerçevesinde üreticileri desteklemeye devam ettiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda son 5 yılda çiftçilere ortalama 90 milyar TL tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, “2022 yılı için 25,8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticilerine ödenmek suretiyle 3,2 milyar TL ek girdi desteği ilave ederek 29 milyar TL’ye çıkardık.” dedi.

Nebati, ek olarak, 2004 yılından bu yana tarımsal üreticilere, Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla Gömü faiz destekli kredi kullandırarak üreticilerin finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşıladıklarına dikkati çekerek, şu detayları verdi:

“Bu kapsamda, 2021 yılı içinde 896 bin üreticiye 75 milyar TL tutarında Gömü faiz destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerin faizinin, averaj yüzde 70’i Bakanlığımızca karşılanmıştır. Böylece, tarımsal üreticilerimize 4,6 milyar TL tutarında faiz desteği sağladık. 2022 senesinde da tarımsal üreticilere bundan önceki yıla nazaran iki katından fazla bir artışla 9,8 milyar TL tutarında faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz. Nisan ayı başlangıcında Gömü faiz destekli kredilerin tamamında üst limitleri yükselttik. Bu kapsamda, geleneksel bitkisel üretim ve hayvansal üretim mevzularında sıfır faizli kullandırılan kredilerin üst limitlerini 2 katına çıkardık.

Böylelikle minik ölçekli üreticilerin yoğun olarak kredi kullandıkları başlıklardan geleneksel hayvansal üretimde 100 bin TL olan sıfır faizli kredi tutarı 200 bin TL’ye, geleneksel bitkisel üretimdeki 50 bin TL olan sıfır faizli kredi tutarı da 100 bin TL’ye yükselttik. Ek olarak, 15 Nisan tarihinde borçları aciz vesikasına bağlanmış üreticilerimize ödeme kolaylıklarının sağlanmasına yönelik düzenlemeyi uygulamaya koyduk. Ziraat sektöründe verimliğin artırılmasına katkı elde eden en mühim hususlardan bir tanesi de çağdaş sulamanın yaygınlaştırılmasıdır. Bu da enerji ihtiyacı doğurmaktadır. Giderek artan enerji maliyetleri ekimi yapılamayan arazilerin artmasına yol açıyor. Bu durum alternatif enerji kaynaklarının kullanımını gerektiriyor.”

Bakan Nebati, Türkiye’nin güneş enerjisinde yüksek bir potansiyele haiz olduğuna dikkati çekerek, “Bu kapsamda, tarımsal sulamada güneş enerjisi sistemleri için kredi desteği yada bağışlama desteği imkanlarını çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz. Tarımsal sulamada güneş enerjisi santrali kurulumunda Ziraat Bankası vasıtasıyla 12 ay ödemesiz 84 ay vadeli kredi imkanı getirdik. Uygulama süresi 2023 yıl sonuna kadar devam eden bu imkanla 7,5 milyon TL azami kredi kullanma limiti, yurt içinde üretilen makine teçhizat için yüzde 100, bunun dışındaki makine teçhizatta da yüzde 75 oranında faiz desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ek olarak, tarımsal sulama projeleri kapsamında DSİ ile TOKİ arasındaki iş birliği ile 830 bin hektar olarak planlanan projelerden öncelikli olarak 390 bin hektarlık alanı içeren 143 sulama projesini hayata geçireceklerini bildiren Nebati, pişmeden süte litre başına 20 kuruş olarak uygulanmakta olan destek tutarını 1 Mart-15 Mayıs dönemine yönelik olarak 4 kat artırarak litre başına 1 TL seviyesine çıkardıklarını, böylelikle çiftçilere aylık ortalama 930 milyon TL destekleme ödemesi yapmayı öngördüklerini aktardı.

“Sıfır faizli kredi uygulamasıyla 1,7 milyon yetiştiricimiz toplam 42 milyar TL faizsiz kredi kullandı”

Nebati, 2022 Üretim Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği ödemelerinin aynı yıl başlamasını sağladıklarını belirterek, bu destekle başta hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkiler için olmak suretiyle daha verimli bir tarımsal üretimin teşvik edilmesini, üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılmasını amaçladıklarını söyledi.

“Stratejik ürünlere ilave desteklerle çiftçimizin yanında olduk. 2002’de 5 ürüne prim desteği verilirken bugün 18 ürüne prim desteği sağlıyoruz. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Endüstri Bölgesi proje sayısını son 3 yılda 27’den 50’ye çıkardık. Bu bölgelere güncel rakamlarla 450 milyon lira altyapı kredisi sağladık.” diyen Nebati, hayvancılık sektörüne yönelik sıfır faizli kredi uygulamasıyla 1,7 milyon yetiştiricinin toplam 42 milyar lira faizsiz kredi kullandığını bildirdi.

Nebati, ek olarak, 3. Ziraat Orman Şurası’nın en mühim çıktılarından birisi olan sözleşmeli üretim modelinin geliştirilerek yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Gömü ve Maliye Bakanı Nebati, meydana getirilen tüm çalışmaların yanı sıra çiftçileri desteklemek için çeşitli vergisel düzenlemeler yaptıklarını da anımsattı.

Meskenlerde ve tarımsal sulamada elektrik teslimlerinde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiklerini hatırlatan Nebati, “İndirimli vergi oranı uygulanan ziraat makinelerinin kapsamını genişlettik. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca sertifikalandırılan tüm tohumluk fide ve fidanların KDV oranını yüzde 1 olarak belirledik. Besin ürünlerindeki yüzde 8 oranındaki KDV’yi yüzde 1’e indirdik. Besin ürünlerinin toptan ve perakende satışlarında uygulanan KDV oranlarını eşitleyerek farklılığı ortadan kaldırdık. Böylece uygulama kolaylığı sağladık. Yeme içme hizmetlerinde KDV oranını yüzde 8 olarak belirledik.” diye konuştu.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin