28.5 C
İstanbul
Çarşamba, 11 Ağustos 2021

Yangın bölgesinde poliçe yenilemelerine bir aylık ilave süre tanındı

Benzer Haberler

Eralp Yalçın
Ekonomi Yazarı
İstanbul

Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) meydana getirilen açıklamada, kurumun, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” duyuru edilen yerlerde orman yangınlarından ziyan olan vatandaşların ve yangınlara müdahale çalışmalarına katılan resmi görevlilerin sigorta ihtiyaçlarının kolaylaştırılması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına karar verilmiş olduğu bildirildi.

Vatandaşların zararlarının hafifletilmesi amacıyla SEDDK tarafınca alınan tavsiye niteliğindeki kararların başlangıcında “orman yangınlarında ziyan olan mallara ilişkin hasarların ödenmesi” geldiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yangınlarda ziyan olan mallara ilişkin konut sigortası, kara araçları kasko sigortası şeklinde mal sigortalarına haiz yurttaşlarımızın zararların tazmininde, poliçelerde teminatı sınırlayan hususların sigortalı lehine yorumlanarak ziyan olan vatandaşların teminatsız bırakılmaması adına azami özenin gösterilmesi, hasar ödemelerinin mümkün olan durumlarda sigorta şirketlerince ex-gratia (lütuf-hatır ödemesi) kapsamında değerlendirilmesi yararlı olacaktır.” denildi.

Hasar ödemelerinin en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla mevzuat gereği sigortalılardan talep edilen informasyon ve belgelerin temini mevzusunda yangından ziyan olan vatandaşlara azami seviyede kolaylık sağlanmasının ehemmiyet arz etmiş olduğu bildirildi.

Sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması

Açıklamada, sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak prim ödemelerinde yaşanması olası gecikmelerde poliçelerin iptal edilmemesi ve ödemelerin yapılabilmesi için ilave olarak minimum bir ay süre tanınması istendi.

Afet bölgesi duyuru edilen yerlerde ziyan olan vatandaşlar tarafınca mecburi trafik sigortası yaptırılması yada yenilenmesinde yaşanabilecek ihtimaller içinde gecikmelerin göz önünde bulundurulacağı ve 31 Ağustos’a kadar mecburi trafik sigortası yaptırması gerekenler için ilave prim uygulanmayacağı, sigortalıların hasarsızlık indirim hakkı kullanımının negatif etkilenmeyeceği aktarıldı.

Bu bölgedeki madenlerde poliçe başlangıcından itibaren 6 ay içinde yenilenmesi ihtiyaç duyulan risk incelemesinin bir ay ertelendiği bildirildi.

Yaşam ve sıhhat sigortalarında tazminat ödemelerine öncelik verilecek

Açıklamada, yangınlarda vefat eden vatandaşların vefat teminatlı sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak tazminat ödemelerine öncelik tanınması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Ziyan olan vatandaşlara yaşam yada sıhhat sigortası yaptırılmasında yaşanabilecek ihtimaller içinde gecikmeler göz önünde bulundurularak, sigortalıların bu süreçlerinde hak yitirilmesine uğramamaları, yangınlar sebebiyle, hususi sıhhat sigortasını kullanan vatandaşların var ise hasarsızlık indirim hakkı kullanımının negatif etkilenmemesi, ek olarak tamamlayıcı sıhhat sigortası bulunan vatandaşların kullanım hakkının eksilmemesi hususları ehemmiyet arz etmektedir.”

Açıklamada, ekspertiz faaliyetlerinin en kısa sürede tamamlanması gerektiği kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

“Risk öncesinde hasarı önlemek ve hasar gerçekleştikten sonrasında azaltmak amacıyla yapılacak zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması tedbirleri ve bunlara ilişkin harcama/makul giderlerin güvence kapsamında sayılması ve bu tedbirlerin iyi niyet esasınca genişletilerek yorumlanması, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması tedbirleri için hasar suç duyurusu sonrasında ön ödeme ödemesi yapılması, ikame vasıta temin etme sürelerinin uzatılması, asistans hizmet kapsamlarının genişletilmesi hususlarında kolaylık sağlanması tavsiyelerinin şirketlerce değerlendirilmesi yararlı olacaktır.”

Tüm branşlar için poliçe yenilemelerinin en süratli şekilde yapılması ve yenileme işlemlerinde gecikmeye mahal verilmemesi istendi.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler