Türkiye informasyon ve yazışma teknolojileri sektörünün büyüklüğü 2021’de 266 milyar liraya ulaştı

0
1
Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 2021’de 266 milyar liraya ulaştı
İstanbul

TÜBİSAD Informasyon ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri Raporu’nun tanıtılmış olduğu görüşmede konuşan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan,  Türkiye’de yaşanmış olan finansal problemler ve enerji girdilerindeki artışların dünya genelinde emtia fiyatlarında gerçekleşen yükselişlerle bir araya gelmiş olduğu bir dönemden geçildiğini söylemiş oldu.

Küresel tedarik zinciri sorunlarının dünya genelinde pek fazlaca ürünün raflarda yer alamamasına niçin bulunduğunu, bunlara Ukrayna’da yaşanmış olan savaşın getirmiş olduğu olumsuzluklar da eklendiğinde ham madde temin sürelerinin arttığını belirten Kızıltan, şunları kaydetti:

“Aslına bakarsak bu negatif faktörler hızla gelişen teknolojinin ve dijital dönüşümün dirimsel önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kovid-19 sebebiyle değişen bir dünya, değişen emek harcama alışkanlıkları, değişik ve modern iş modelleri ve bunların insanla ve toplumsal ortamlarımızla bağdaşması gerektiği de ek olarak anlaşılıyor. İstenen düzeye ulaşamamakla beraber dijitalleşme tesiri ile 2 senedir sektörümüz, büyük kurum ve kuruluşların yatırımları ve bireysel tüketim artışı yardımıyla büyümesini sürdürebildi. Nitekim bugün açıklayacağımız rapor da bu büyümeyi teyit ediyor.

Son aşama güvenilir informasyon kaynaklarından elde edilmiş sayılara nazaran, Türkiye informasyon ve yazışma teknolojileri sektör büyüklüğü Türk lirası cinsinden 2021 yılı itibarıyla 266 milyar TL’ye ulaştı. Senelik gelişme oranının geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyede gerçekleşmesinin en büyük tetikleyicisi de senelik yüzde 149 gelişme oranı ile teknokentlerin cirosundaki artış oldu. Odaklanmış ve sinerji yaratan modellerin iyi sonuçlar alabileceğini görüyor ve ifade ediyoruz.”

Kızıltan, dijital beyin göçü sebebiyle oluşan açığın bir tek sektörün performansını değil, ülke ekonomisini de dijitalleşmenin çarpan tesiri sebebiyle negatif etkileme riski barındırdığını altını çizdi.

Kızıltan, “Geleceğin dünyası; ucuz iş gücünün değil, yüksek teknolojili her türlü üretimde temel üretim modellerini elde eden sağlam mühendislik, matematik, fen bilimleri ve endüstriyel eğitim almış gençlerin dünyası olacaktır. Bir tek teknoloji üretmek de yetmez. Cemiyet tarafınca doğru kullanımı elde eden toplumsal bilimlerle desteklenen eğitimlerle, sanatla bir arada oluşturulacak sinerji de ihraç edilebilecek ve tüm dünyada kabul görecek ürünlerin üretilebilmesi için eğer olmazsa olmaz bir şarttır. Nitelikli iş gücü açığını, şirketlerimizin gelişmiş ülkelerle kıyaslamada oluşan maliyet dezavantajını ve naturel sonucu olan kalite kaybı konusunu birazcık olsun yavaşlatmak adına teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezlerinde istisnaların artırılması sürecini ilgili STK’lerle hep beraber takip ediyoruz. Havuzu da bir taraftan doldurmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Dijitalleşme ve akıllı sistemlerin kullanımı hızla artıyor”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da dijitalleşmenin ve akıllı sistemlerin kullanımının hızla arttığını, tek tek bireyler yerine tehlikeli sonuç kütlenin oluşmasını sağlayacak burs ve desteklerin oluşturulması yaklaşımına yer verildiğini söylemiş oldu.

Fotonik, kuantum teknolojileri ve ekran teknolojileri, sağlıkta dijital teknolojiler, yapınak otomasyon sistemleri ve enerji sistemi modellemesi şeklinde birçok alanda Türkiye’nin gereksinimleri doğrultusunda TÜBİTAK olarak destek verdikleri araştırma projelerini örneklerle açıklayan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM’de kurulan Suni Zeka Enstitüsü’nün mühim bulunduğunu altını çizdi. Mandal, Türkiye’deki suni zeka ekosistemini harekete geçirecek enstitünün katalizör görevi üstlenerek değişik açılardan bu alandaki gelişmelere katkı sağlayacağını kaydetti.

Mandal, “Bilişim ve yazılım sektörü, tüm alanları yatayda kestiği için öteki sektörlerle birlikte emek harcaması gerekiyor.” dedi.

Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl ise informasyon ve yazışma teknolojileri sektöründe senelik gelişme oranının geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyede gerçekleşmesinin en büyük tetikleyicisinin senelik yüzde 149 gelişme oranı ile teknokentlerin cirosundaki artış bulunduğunu belirterek, “Bilhassa BT yazılım kategorisi büyümenin lokomotiflerinden biri oldu.” ifadesini kullandı.

Informasyon ve yazışma teknolojileri sektörünün ihracatı 2021’de 17,5 milyar TL oldu

TÜBİSAD Informasyon ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri Raporu’na nazaran, informasyon ve yazışma teknolojileri sektöründe 2021’de bundan önceki yıla nazaran yüzde 58 artışla 17,5 milyar TL’lik ihracat gerçekleştirildi. Kategoriler arasındaki dağılımlara nazaran, en büyük oranı gene BT yazılım aldı. Bu kategorideki ihracat yüzde 62 artarak 15 milyar TL’ye ulaştı.

Informasyon ve yazışma teknolojileri sektörü ihracatı dolar bazında ise 2021’de bundan önceki yıla nazaran yüzde 30’un üstünde artarak 2 milyar dolara çıktı.

TL cinsinden yüzde 36’lık gelişme gerçekleştiren sektör, son yıllardan değişik olarak dolar cinsinden de pozitif bir gelişme oranı elde etti. Sektörün dolar cinsel gelişme oranı yüzde 7 oldu.

2020’de 26,9 milyar dolar olan pazar büyüklüğü, geçen yıl 29,9 milyar dolara ulaştı. 2020-2021’deki büyümenin en büyük bileşenleri ise 19 milyar TL ile kur tesiri, 18,5 milyar TL ile BT yazılımı ve 15,3 milyar TL ile elektronik iletişim oldu.

Pazar büyüklüğündeki değişiklik sektörün alt kategorileri bazında incelendiğinde informasyon teknolojileri yüzde 59 büyüyerek 114,5 milyar TL’ye ulaştı ve geçen yıl pazarın yüzde 43’ünü oluşturdu. İletişim teknolojileri, yüzde 26 gelişme ile 151,4 milyar TL’ye ulaşarak toplam pazardan yüzde 57 hisse aldı. BT’nin sektördeki ağırlığı artarak toplam pazar içinde yüzde 7 yeni hisse kazanmıştır.

Alt kategoriler bazında BT donanım yüzde 41 gelişme ile 43,5 milyar TL seviyesine, BT yazılım ortalama 2 kat artışla 51 milyar TL’ye, BT hizmet de yüzde 41 büyüyerek 20 milyar TL’ye ulaştı.

Yerli ürünlerin ağırlığı informasyon teknolojileri içinde en fazla yazılım kategorisinde oldu. Yerlilik oranı, informasyon teknolojileri yazılım kategorisinde yüzde 82, informasyon teknolojileri hizmet kategorisinde de yüzde 69 olarak belirlendi.

2021’de sektördeki toplam istihdam 185 bin şahıs olurken, gelişme oranı 2 katına çıkarak yüzde 14 olarak gerçekleşti. Sektördeki istihdamın yüzde 27’sini hanım çalışanlar oluştururken, üniversite mezunu çalışanlar yüzde 55’lik orana haiz oldu.

Rapora nazaran, 2021 yılının en büyük tetikleyicisi teknokent cirolarında yaşanmış olan artış oldu. Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı tarafınca bu senenin mart ayında piyasaya sürülen istatistikler baz alındığında 2021-2022’de teknokent sayısı 92’ye çıktı ve şirket sayısı yüzde 23 artarak 7 bin 700’ü geçti.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan sayısı yüzde 23 artışla 65 binden 80 bine yaklaştı.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin