19 C
İstanbul
Cumartesi, 8 Mayıs 2021

Tecim Bakanlığı ‘influencerlar’ için kılavuz yayımladı

Benzer Haberler

Eralp Yalçın
Ekonomi Yazarı
Ankara

Tecim Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘a dayanılarak hazırlanan ve toplumsal medya etkileyicileri tarafınca meydana getirilen ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin yürütülen araştırmalarda esas teşkil etmek suretiyle Reklam Kurulu’nun 4 Mayıs da yapmış olduğu toplantısında ilke sonucu olarak kabul edilen “Toplumsal Medya Etkileyicileri Tarafınca Meydana getirilen Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz”unu yayımladı.

Söz mevzusu kılavuz ile toplumsal medya etkileyicileri tarafınca meydana getirilen ticari reklam, uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm şahıs, kurum, kuruluşlara yol göstermek amaçlandı.

Kılavuzda, toplumsal medya hesabından kendisine ya da reklam verene ilişkin bir malın, hizmetin satışını yada kiralanmasını elde eden, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek, ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan dünyada “influencer” olarak kabul gören kişiler, “toplumsal medya etkileyicileri” olarak tanımlandı.

Influencerlar vasıtasıyla meydana getirilen reklamların açık, anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olmasının mecburi kılındığı kılavuzda, toplumsal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaklandı.

Reklam verenden maddi kazanç yada parasız, indirimli mal ya da hizmet benzer biçimde faydaların sağlandığı paylaşımlarda, influencerlar tarafınca bu durumun, ticari reklam ilişkisinin gerçekleştiği platforma bağlı olarak belirtilmesi mecburi hale geldi.

Influencerlar paylaşımın ticari reklam bulunduğunu anlaşılacak halde ve konumda belirtecek. Bunlar, paylaşımlar içinde kullanılan renklerden ve arka fondan ayırt edilebilir özellikte, kolaylıkla okunabilir büyüklükte olacak. Paylaşımda başka etiket ya da açıklamalara yer verilmesi durumunda ise etiket yada açıklamalar içinde görünebilir şekilde belirtilecek.

Paylaşımın ticari reklam bulunduğunu ifade eden ibareler, tüketiciler tarafınca ilk bakışta fark edilebilecek halde sunulacak.

Influencer deneyimlemeden tavsiye edemeyecek

Toplumsal medya etkileyicisi, hemen hemen deneyiminin bulunmadığı bir mal yada hizmete ilişkin tüketiciler nezdinde o mal yada hizmeti onaylayacak ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde ticari reklam amacıyla paylaşım yapamayacak.

Influencerlar, bir mal yada hizmete ilişkin ilgili mevzuata aykırı olacak şekilde sıhhat beyanında, nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan, ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve kontrol neticeleri hakkında iddialarda bulunamayacak.

Filtre kullandığını açıkça belirtecek

Kılavuzda, influencerların öteki yükümlülükleri de şu şekilde sıralandı:

“Tabip, diş hekimi, baytar doktor ve eczacılar ile sıhhat kuruluşları tarafınca sunulan mal yada hizmetlere yönlendirmede bulunamaz, bu mal yada hizmetlerin tanıtımını yapması imkansız. Kendisine reklam veren tarafınca armağan edilmiş bir mal yada hizmeti satın almış olduğu izlenimi oluşturamaz. Bir mal yada hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi kazanç, parasız ya da indirimli mal yada hizmet benzer biçimde faydalar sağlamış olduğu süre süresince kendisinin bir tek bir tüketici olduğu izlenimi oluşturamaz. Herhangi bir malın ticari reklamında, efekt yada filtreleme uygulamalarını kullanımı durumunda görüntünün filtrelendiğini açıkça belirtecek. Toplumsal medya vasıtasıyla bir mal yada hizmet hakkında kontakt oluşturmak için dizgesel olarak düzmece ya da var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz, kullanamaz.”

“Daha çok oku” seçeneğine tıklamadan reklam olduğu anlaşılacak

YouTube ve Instagram TV benzer biçimde video paylaşım mecralarında meydana getirilen reklamlarla canlı gösterim durumunda olan paylaşımlarda, videoda devamlı yada videonun başlığında ya da izahat kısmında, ilgili reklamın geçeceği bölümün başlangıcında tüketicileri “daha çok oku” benzer biçimde bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı, sözlü olarak videonun reklam durumunda olduğu, reklam verenlerin isim ve unvanı, influencerların bu hizmeti dolayısıyla ücret ya da armağan almış olduğu detayları yer alacak.

Instagram, Feysbuk, Twitter benzer biçimde toplumsal medya platformlarında fotoğrafın, mesajın içinde, altında ya da açıklamalarında reklam verene ilişkin ad, marka, tecim unvanı benzer biçimde tanıtıcı bilgilerden herhangi biriyle birlikte, kılavuzda belirtilen etiketlerden yada açıklamalardan minimum birine yer verilecek. Aynı şekilde Podcast yayınlarında da bu bilgilendirmeler yapılacak.

Snapchat ve Instagram hikayeleri benzer biçimde içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda; paylaşım süresince reklam verene ilişkin ad, marka, tecim unvanı benzer biçimde tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile “#Reklam”, “#Reklam/Tanıtım”, “@[Reklam veren] ile iş birliği” benzer biçimde etiketlere de yer verilecek.

Söz mevzusu kılavuzda influencerların kullanımı üstüne reklam verenler de toplumsal medya etkileyicilerini bu kılavuz ve ilgili kanun hükümleri hakkında bilgilendirmek, bu kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çaba göstermek ve ihlallere karşı tedbir almak ile görevli kılındı.

Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşu olarak toplumsal medya etkileyicilerinin her biri, bu kılavuz maddelerine uyum mevzusunda ayrı ayrı görevli tutuldu.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler