9.6 C
İstanbul
Cumartesi, 17 Nisan 2021

TCMB: BKM’ye hissedarlık ödeme sistemleri ekosisteminin uyumunu güçlendirmek amaçlı

Benzer Haberler

Eralp Yalçın
Ekonomi Yazarı
İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, AA muhabirinin Merkez Bankası’nın BKM’ye hakim ortak olma süreci, ödemeler sisteminin geleceği ve yeni dönemde Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) faaliyetlerine ilişkin sorularına şu yanıtları verdi.

“2019 yılı kasım ayında meydana gelen 6493 sayılı kanun değişikliği ile Merkez Bankası’na niçin bir kuruluşa paydaş olma yetkisi verildi?”

“Ülkemizdeki ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak’ Merkez Bankası’nın asli görevlerinden biridir. Bu anlamda bankamız, ülkemizin en mühim ödeme sistemi olan Elektronik Fon Aktarma (EFT) sisteminin hem kurucusu hem de işleticisidir. Kasım 2019’da 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da mühim değişimler yapılmış oldu. Merkez Bankası ödemeler alanında tek yetkili kurum haline gelirken, bu alandaki rol ve sorumluluklarımız da arttı. Yasadaki yeni düzenlemeler bankamıza, haiz oldukları sistemin işleyişinde bir sorun oluşması durumunda finansal istikrarı ve ekonomik aktiviteyi ciddi şekilde negatif etkileme potansiyeli bulunan, doğrusu ‘sistemik öneme haiz’ sistem işleticilerine paydaş olma yetkisi tanıdı.”

“BKM’de iyi mi bir hissedarlıktan bahsediyorsunuz, birazcık açabilir misiniz?”

“BKM, kartlı ödemeler alanında hizmet vermek suretiyle kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Devletimizde gerçekleşen kartlı ödemeler için yönlendirme ve doğrulama hizmeti, kartlı işlemlere ilişkin ihraççı ve kabulcü kuruluşlar arasındaki takas ve mutabakatın yürütülmesi, yurt dışı kartlı sistem kuruluşları ile bağlantı kurulması şeklinde mevzularda BKM oldukça tehlikeli sonuç roller üstlenmektedir. Ek olarak, kartlı ödemeler alanında etkinlik gösteren kuruluşlar tarafınca uygulanan bazı standartlar da gene BKM tarafınca belirlenmektedir. Alınan karar ile Merkez Bankası, sistemik öneme haiz bir sistem işleticisi olan BKM’ye, çoğunluk hisselerini satın alarak paydaş oldu. Bu hissedarlığa paralel olarak ödemeler alanına ilişkin bankamızca belirlenen geliştirme mevzularında BKM’ye de ilave rol ve sorumluluklar verilecektir. Değişen hissedarlık yapısı sonrasında hakim ortak Merkez Bankası olmak kaydıyla bankaların payları ve yönetim kurulunda temsilcileri olmaya devam edecektir.”

“Ödemeler sisteminde dünya genelinde örnek model olmak istiyoruz”

“Hissedarı olacağınız BKM, kar amacı güdüyor olacak mı?”

“BKM, kesinlikle kar amacı güden bir müessese olmayacaktır. Burada alınan karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve dönüşümünü yönlendirmek amacıyla alınmıştır. Bu inisiyatifin amacı, ödeme sistemlerinin kamu yararı gözetilerek, kapsayıcı, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi yönünde bankamıza düşen sorumlulukların yerine getirilebilmesidir.”

“Merkez Bankası’nın paydaş olmasından sonrasında BKM’nin faaliyetlerinde ne şeklinde değişimler beklemeliyiz?”

“Merkez Bankası olarak ödeme sistemlerinde dünya genelinde örnek model olabilecek, teknolojisini günün gereklerine uygun şekilde devamlı geliştiren ve rekabetçi bir ödemeler ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Öngörülen yeni yapıda BKM, kartlı ödemeler alanındaki faaliyetlerinin yanında, yenilikçi ödeme yöntemlerine yönelik uygulama alanlarını araştıracak, 7/24 çalışacak anlık perakende ödemeler platformunun geliştirilmesine katkı sunacak, QR kod ve açık bankacılık şeklinde ödemeler alanının gereksinim duyan standartların oluşturulmasında etken rol alacaktır. BKM’nin uzun solukta yurt dışına açılması ve ağını genişleterek ülkemizin ödemeler alanında ilkin bölgesel, hemen sonra küresel bir referans noktası haline gelmesi için üstleneceği role ilişkin yol haritamızı da yakında kamuoyu ile paylaşacağız.”

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler