8 C
İstanbul
Salı, 13 Nisan 2021

İşlenmiş su ürünlerinde iç tüketimi artırma desteği belli oldu

Benzer Haberler

Eralp Yalçın
Ekonomi Yazarı
Ankara

Su Ürünleri Informasyon Sistemi‘ne kayıtlı üreticilere, işlenmiş su ürünleri için direkt 100 bin kilograma kadar kilogram başına 2 lira iç tüketimi artırma desteği verilecek.

Mevzuya ilişkin Cumhurbaşkanı Sonucu, Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak’tan geçerli olmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Buna bakılırsa, Su Ürünleri Informasyon Sistemi’ne kayıtlı, su ürünleri yetiştiriciliği icra eden ve ürünlerini Ziraat ve Orman Bakanlığınca onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş yada soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek bir tek iç piyasada tüketilmek suretiyle zincir marketlere satan üreticilere direkt 100 bin kilograma kadar işlenmiş su ürünleri için kilogram başına 2 lira iç tüketimi artırma desteği ödemesi yapılacak.

Üreticilerin hak ettikleri destek ödemelerinden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak suretiyle yüzde 1’i Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine kesinti yapılacak ve kalan miktar hesaplarına ödenecek.

Destekleme ödemeleri için lüzumlu finansman, Ziraat ve Orman Bakanlığının bu yılki tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne, hizmetlerinden dolayı üreticilere ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2’si kadar komisyon ödenecek

Destekleme ödemeleri kamu deposu olduğundan, gerçek sahibinin hesabına aktarılmadan ilkin haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamayacak.

Haksız yere ödemeye niçin olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak suretiyle düzmece yada içinde ne olduğu itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında lüzumlu yönetimsel işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılacak.

Haksız yere meydana getirilen destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Kamu Alacaklarının Eğitim Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi elde eden belge yada belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken görevli tutulacak.

Destekleme ödemelerinden, yönetimsel hata sonucu düzenlenen belgelerle meydana getirilen ödemeler hariç olmak suretiyle, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile yönetimsel hata sonucu sehven meydana getirilen fazla ödemeyi iade etmeyenler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler