20.9 C
İstanbul
Cuma, 30 Nisan 2021

Evde ürettiği malları internetten satanlara sağlanacak vergi muafiyeti için lüzumlu şartlar belirlendi

Benzer Haberler

Eralp Yalçın
Ekonomi Yazarı
Ankara

Gömü ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Gelir Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerinde meydana getirilen değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Meydana getirilen yasal değişiklikle, 1 Ocak 2021’den itibaren elde edilmiş gelirlere uygulanmak suretiyle evlerde üretilen malların internetten satılmasında esnaf muaflığı tanındı. Ayrı bir iş yeri açmadan ve endüstri tipi yada seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde yapım ettikleri malları, web ve benzeri elektronik ortamlar üstünden satanlar “esnaf muaflığı” kapsamına alındı.

Tebliğe nazaran, evlerde kendi el emekleriyle yapım ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve gezinsel eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı benzer biçimde ürünleri bir iş yeri açmadan satanlar esnaf muaflığından faydalanabilecek.

Muafiyetten yararlanılması için ikametgahın bulunmuş olduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “esnaf vergi muafiyeti belgesi” alınacak. Bu belgeyi alarak esnaf muaflığından faydalananların 3 yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri ehemmiyet taşıyor.

Türkiye’de kurulu bankalarda internetten meydana gelen satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üstünden tevkifat yapılması için bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap vasıtasıyla tahsili gerekecek.

Bankalar da bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üstünden, aktarım zamanı itibarıyla yüzde 4 gelir vergisi tevkifatı meydana getirecek ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üstünden tevkif edilen vergileri beyan edip ödeyecek. Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir yada üstü işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı yüzde 2 olacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin minimum 10 gün çalıştırılması gerekecek.

Bir takvim senesinde elde edilmiş hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde, içinde bulunulan takvim senesinde esnaf muaflığından faydalanılabilecek, izleyen takvim yılının başından itibaren ise bu haktan yararlanılamayacak.

Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler, izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve yine aynı muafiyetten faydalanamayacak.

Birden fazla ürün yapım edilerek web ve benzeri elektronik ortamlar üstünden satılması durumunda, elde edilmiş hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün eşeysel için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilmiş toplam kazanç için geçerli olacak.

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, bildiri verme benzer biçimde yükümlülükleri bulunmayacak.

İnternet üstünden meydana getirilen ihracata vergi muafiyeti

Öte taraftan, tebliğle, elektronik tecim gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilmiş kazançlarda indirim sağlanmasına ilişkin esaslar da düzenlendi.

Buna nazaran, tam yükümlü gerçek kişilerin, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da süratli kargo taşımacılığı icra eden firmalar tarafınca düzenlenen elektronik tecim gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50’si, kazancın elde edilmiş olduğu takvim yılına ilişkin verilecek senelik gelir vergisi beyannamesi üstünden indirim mevzusu yapılabilecek.

İlgili Gümrük Genel Tebliği uyarınca miktarı brüt 300 kilogramı ve kıymeti 15 bin avroyu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da süratli kargo taşımacılığı icra eden firmalar tarafınca elektronik tecim gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, miktar yada kıymet itibarıyla bu sınır içinde yer edinen malların ihracatından elde edilmiş kazançlar bildiri üstünden indirim mevzusu olabilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için ihracattan meydana gelen kazançları toplamı senelik 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, senelik 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve minimum averaj bir tam zamanlı ya da eş kıymet kısmi zamanlı işçi çalıştırması, senelik 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve minimum averaj iki tam zamanlı ya da eş kıymet kısmi zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan meydana gelen kazançları toplamı senelik 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve minimum averaj üç tam zamanlı ya da eş kıymet kısmi zamanlı işçi çalıştırması şartı aranacak.

Posta idaresi ya da süratli kargo taşımacılığı icra eden firmalar tarafınca düzenlenen elektronik tecim gümrük beyannamesiyle meydana gelen mal ihracatı haricinde, mükelleflerin başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz mevzusu indirimden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler