1.7 C
İstanbul
Cuma, 21 Ocak 2022

YÖK’ten, devlet üniversitelerinin kadrolarında esneklik sağlayacak düzenleme

Benzer Haberler

Damla Sarıca
Eğitim Yazarı
Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu, yeni kurulan üniversitelere yeni hekim üyesi; eski üniversitelere ise yeni profesör ve doçent atamada ölçü kadro düzenlemesi dolayısıyla yaşanmış olan zorlukları aşmak için düzenleme hazırladı.

YÖK Genel Kurulu, ek olarak meslek yüksekokullarının belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek suretiyle lisans mezunu olup minimum 4 yıl mesleki tecrübeye haiz olanlara öğretim görevlisi olma imkanı getiriyor. Böylece üniversite ve endüstri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve kuram ile ergonomik arasındaki makasın daraltılması hedefleniyor.

“Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Ölçü Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”, 2 Kasım 2018 tarihindeki ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Anılan düzenlemenin 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer edinen; “Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan tüm atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak suretiyle kadroların en fazla 2/3’ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu koşul aranmaz.” hükmüyle yükseköğretim kurumlarında, “2/3 unvan kuralı” uygulamaya geçirildi.

Buna bakılırsa, bölümün asgari kadro sayısını aşan her atamada kadroların en fazla 2/3’ü aynı unvan için kullanılabildi. Mesela, asgari kadro sayısı 3 olan İngilizce mütercim-tercümanlık bölümünde 3 hekim öğretim üyesi ile eğitim öğretime devam edilirken ilgili bölüme yeni bir hekim öğretim üyesi temin edilebilmesi için 2 doçent yada profesörün ilgili bölüme atanması lüzumlu hale geldi.

Ondan sonra meydana getirilen bir düzenlemeyle hekim öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlarda üniversitelerden Yükseköğretim Kuruluna yapılacak taleplerin ek olarak değerlendirilmesine karar verilerek 2/3 kuralında kısmi bir esnetilme yapılmış oldu.

Sadece aradan geçen süre içinde bilhassa eğitime öğretime azca sayıda öğretim üyesi başlamış fakat seneler içinde doçent ve profesör ekibi bulmakta zorluk çeken üniversitelerde gerekçeli meydana getirilen kadro taleplerinin bir kısmı negatif değerlendirilmişti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu, söz mevzusu darboğazı aşmak için oldukça mühim bir düzenleme hazırladı.

Ölçü kadro uygulamasında esneklik sağlanacak

YÖK Genel Kurulunun 18 Ocak 2022 zamanı toplantısında alınan karara bakılırsa, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Ölçü Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’te yer edinen 2/3 oranının 3/4’e çıkarılması kararlaştırıldı. Böylece, 2/3 kuralı dolayısıyla kadro problemi yaşayan öğretim üyelerinin ekibe kavuşturulması mümkün hale getirilecek.

Araştırma üniversitelerinde ise daha çok esneklik tanınarak bu oranın kaldırılmasına karar verildi. Araştırma üniversitelerinde ise artık bu kaide uygulanmayacak.

Mesleki tecrübeye haiz olanlara öğretim görevlisi olma imkanı

YÖK Genel Kurulunda alınan öteki bir karara bakılırsa, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişim yapılacak.

Buna bakılırsa, merkezi imtihan muafiyeti tanınarak meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek suretiyle lisans mezunu olup minimum 4 yıl mesleki tecrübeye haiz olanlara öğretim görevlisi olma imkanı getirilmesine karar verildi. Böylece üniversite ve endüstri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesiyle kuram ve ergonomik arasındaki makasın daraltılması hedefleniyor.

Yönetmelik değişikliklerinin yürürlüğe girmesi için mevzuya ilişkin alınan Yükseköğretim Genel Kurul Kararları Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler