Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağının bilgileri belli oldu

0
3
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağının detayları belli oldu
Ankara

Ulusal Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı’na nazaran, uzman öğretmen yada başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlenmiş olduğu zamanı takip eden ayın başından itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve birer aşama verilecek.

AA muhabirinin meb.gov.tr adresinde piyasaya çıkan yönetmelik taslağından derlediği bilgiye nazaran, yönetmelik kapsamına, Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında vazife icra eden aday öğretmen ve öğretmenler ile eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları alınıyor.

Yönetmelik, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5. maddesindeki aday öğretmenlik ve 6. maddesindeki öğretmenlik kariyer basamakları hükümlerine dayanılarak hazırlandı.

Buna nazaran, aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan azca, iki yıldan oldukca olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı’na doğal olarak tutulacak. Yetiştirme Programı, eğitim kurulu kararıyla belirlenecek.

Aday öğretmenler, yetiştirme programı doğrultusunda, eğitim kurumu müdürleri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine doğal olarak tutulacak.

Aday öğretmenler, adaylıklarının ilk üç ayını, ilk olarak atandıkları eğitim kurumunda, atandıkları eğitim kurumunda danışman öğretmen bulunmaması durumunda ise sırasıyla eğitim bölgesinde, ilçede, ilde bulunan öteki eğitim kurumlarında belirlenen aynı alandan danışman öğretmen ve danışman öğretmenin vazife yapmış olduğu eğitim kurumu müdürünün sorumluluğunda geçirecek.

Bu süreçte aday öğretmenler, danışman öğretmen nezaretinde seyretme ve uygulama yapmak suretiyle derslere girecek, yetiştirme programı doğrultusunda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacaklar, eğitim kurumunun yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri, eğitim kurumu müdürünün nezaretinde izleyecekler ve uygulama meydana getirecek, ek olarak il ve ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda, atandıkları eğitim kurumu dışındaki eğitim kurumları ile öteki kurumlara yönelik gözlem ve uygulamalara katılacak.

Aday öğretmenlere, adaylıklarının ilk üç aylık döneminde bağımsız olarak ders ve nöbet görevi verilmeyecek. Aday öğretmenler, bu zamanda danışman öğretmen nezaretinde derse girecek.

Yetiştirme programı kapsamında eğitimler, eğitim kurulu sonucu doğrultusunda merkezi ve yöresel olarak karşı karşıya eğitim yada ikisi beraber olmak suretiyle uzaktan öğretim yöntemleriyle verilecek.

Aday öğretmenlerin, yetiştirme programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları mecburi olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti sebebiyle tamamlayamayan aday öğretmenlerin noksan kalan eğitimlerini, telafi eğitimi ile tamamlamaları sağlanacak.

Adaylık eğitimine yasal mazereti sebebiyle katılamayanlar ile uygulama eksiği bulunanlardan bu eksiklikleri bir yıl içinde tamamlayamayanların adaylık süreci, ikinci yıl içinde bu eksiklikleri giderilecek şekilde tamamlanacak.

Adaylık değerlendirme komisyonu, aday öğretmenin yetiştirme programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik değerlendirme meydana getirecek ve programı tamamlayanlar başarı göstermiş sayılacak. Başarıya ulaşmış sayılanların adaylıkları valiliklerce kaldırılacak ve öğretmenliğe atamaları yapılacak.

Öğretmenlik kariyer basamakları

Yönetmelik taslağında öğretmenlik, adaylık döneminden sonrasında öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak suretiyle üç kariyer basamağına ayrıldı.

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava, sınavın zamanı itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte minimum 10 yıl hizmeti bulunanlar müracaat yapabilecek. Ek olarak bu öğretmenlerin müracaat yapabilmeleri için aşama ilerlemesinin durdurulması cezalarının bulunmaması, minimum 180 saatlik uzman öğretmenlik eğitim programını ve mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekiyor.

Başöğretmenlik için müracaat koşulları

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava ise yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla uzman öğretmenlikte minimum 10 yıl hizmeti bulunanlar, aşama ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, minimum 240 saatlik başöğretmenlik eğitim programı ile mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayanlar müracaat yapabilecek.

Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak vazife yapmakta olanlardan şartları taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek suretiyle başvuruda bulunabilecek.

Aşama ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonrasında uzman öğretmen yada başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek.

Uzman öğretmenlik mesleki gelişim emek harcamaları, başöğretmenlik mesleki gelişim emek harcamaları, uzman öğretmenlik eğitim programı ile başöğretmenlik eğitim programının kapsamı, içinde ne olduğu ve öteki hususlar yönerge ile düzenlenecek.

Yazılı sınavdan muaf adayların başvuruları

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Yönetmelik taslağına nazaran, uzman öğretmen yada başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik yada uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dahil fiilen öğretmen yada uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri de dikkate alınacak.

Bu kapsamda, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonrasında eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi haricinde kalan askerlik süreleri, eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler ve hususi öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet sürelerinin de aralarında bulunmuş olduğu öğretmenlikte geçen pek oldukca sürenin de ek olarak dikkate alınacağına yönelik hükümler içeriyor.

Başvurular

Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, imtihan tarihinden minimum 6 ay ilkin Bakanlığın web sitesinde duyuru edilecek. Duyuruda, sınava müracaat zamanı, sınavların yapılacağı tarih, imtihan konularının ağırlıkları, sorulacak sual sayısı ve puan kıymeti ile Merkez Imtihan Komisyonunca belirlenecek öteki hususlara yer verilecek.

Yazılı imtihan, Ölçme, Değerlendirme ve Imtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak suretiyle yapılacak ve bu sınavlarda 100 puan üstünden 70 ve üstünde puan alanlar başarı göstermiş sayılacak. Yazılı imtihan neticeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın web sitesinde duyurulacak. Yazılı imtihan sonuçlarına, sonuçların açıklanmış olduğu tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Imtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.

Uzman öğretmen yada başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlenmiş olduğu zamanı takip eden ayın başından itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için birer aşama verilecek.

Hususi öğretim kurumları ile öteki kamu kurumlarında öğretmen olarak vazife yapanlardan uzman öğretmen yada başöğretmen unvanını aldıktan sonrasında Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atananlar, uzman öğretmen yada başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak.

Taslağa ilişkin öğretmen, okul yöneticisi ve öteki tüm paydaşlar, görüş ve önerileri 15 Mart’a kadar “[email protected]” adresine gönderebilecek.

Alınan görüş ve tavsiyeler ilgili komisyonlarca değerlendirilerek yönetmeliğe son şekli verilecek ve yönetmelik hemen sonra yayınlanacak.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin