9.3 C
İstanbul
Pazar, 18 Nisan 2021

Öğretim elemanı ölçü kadro yönetmeliğinde değişim yapılmış oldu

Benzer Haberler

Damla Sarıca
Eğitim Yazarı
Ankara

“Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Ölçü Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna bakılırsa, üniversitelerde bir programda eğitim ve öğretime devam edebilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafınca belirlenen asgari öğretim elemanı sayısına haiz olmak gerekecek. Daha önceki mevzuatta, bir tek eğitim ve öğretime adım atmak için lüzumlu öğretim elemanı sayısına haiz olunması kafi sayılıyor, devam etmek içinse herhangi bir şart bulunmuyordu.

Asgari kadro sayısı dışındaki ölçü kadrolar, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulu tarafınca planlanacak. Daha önceki mevzuatta bu yetki yükseköğretim kurumlarının senatolarına verilmişti sadece senatolar, genel anlamda yılda 2 kez toplandığından planlamadaki gecikmelerin önüne geçmek için bu yetki üniversite yönetim kurullarına devredildi.

Anabilim/anasanat dalı ve programa talebe alan önlisans ve lisans programları ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla beraber servis dersi veren birimler için öğretim elemanı ölçü kadro sayısı, anabilim ve bölüm kurulunun görüşü alınmak şartıyla ilgili birim yönetim kurulu kararıyla asgari kadro sayısının iki katına kadar belirlenebilecek.

Daha önceki mevzuatta bazı ölçü kadroların planlanlamasında, anabilim branşının uygun görüşünün alınması gerekiyordu, yeni düzenlemeyle beraber anabilim branşının bir tek görüşünün alınması kafi olacak.

Planlama, yönetim kurulu kararıyla beraber YÖK’e gönderilecek

Yükseköğretim kurumları, ölçü kadro planlamalarından bir sonraki yıl duyuru edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla beraber her yıl aralık ayında Yükseköğretim Kuruluna gönderecek ve kendi web sitesinde yayımlayacak.

Asgari kadrolar ile Yükseköğretim Kurulu tarafınca uygun görülen ölçü dışı kadroların kullanımı rektör tarafınca gerçekleştirilecek. Talebesi bulunan birimlerin asgari kadrolarında boşalma olması halinde asgari kadro sayısını temin için uygun ekibe ilk ilanda yer verilecek.

Asgari kadro sayısı dışındaki ölçü kadrolar, ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulunun görüşü üstüne üniversite yönetim kurulu kararıyla kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim yönetim kurulunun gerekçeli teklifi üstüne üniversite yönetim kurulu tarafınca yapılacak.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler