MEB, ortaokullarda okutulacak ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersinin müfredatını tamamladı

0
0
MEB, ortaokullarda okutulacak ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersinin müfredatını tamamladı
Ankara

Ulusal Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan itibaren seçmeli okutulacak çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı tamamlandı.

Bakanlığa bağlı ilköğretim ve ortaokullarda uygulanan çevre eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kuruluşların fiil planları, şura kararları dikkate alınarak “çevre eğitimi ve iklim değişikliği” olarak değiştirilmişti.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçti. Böylece, bu ders, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 yada 8. sınıflarda, haftada 2 ders saati olmak suretiyle toplam 72 saat seçmeli okutulacak.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin güncelleme sürecinde, yurt içinde ve yurt haricinde eğitim öğretim ve programlar üstüne meydana getirilen bilimsel niteliği olan emek harcamalar tarandı.

Başta Anayasa olmak suretiyle ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükümet programları, şura kararları, siyasal partilerin programları, sivil cemiyet kuruluşları ve sivil araştırma kurumları tarafınca hazırlanan raporlar şeklinde dokümanlar çözümleme edildi. Daire başkanlıkları tarafınca geliştirilen anketler vesilesiyle öğretmen ve yöneticilerin programlar ve haftalık ders çizelgelerine yönelik görüşleri toplandı. Ziraat ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bu dersin kapsamına yönelik görüşler alındı.

Tüm görüş, tavsiye, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan emek harcama gruplarınca değerlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda öğretim programı geliştirildi.

Bu kapsamda, çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, “insan ve tabiat”, “döngüsel tabiat”, “çevre sorunları”, “küresel iklim değişikliği”, “iklim değişikliği ve Türkiye”, “sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler” olmak suretiyle 6 üniteden oluştu.

Ders bir tek derslik ortamında işlenmeyecek

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, bir tek derslik ortamında yürütülmeyecek, yakın çevresindeki okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak seyahat ve gözlemlerle öğrencinin hem yaşamış olduğu çevrenin farkına varması hem de çevre sorunlarını yakından görmesi sağlanacak.

Öğretmenler, keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma, farkındalık geliştirme, mesuliyet alma ve ürün tasarlama süreçlerinde öğrencilere rehberlik edecek.

Dersin kazanımlarının ele alınması esnasında mevzuya uygun ikilemler oluşturulacak, örnek vakalar üstünden mahalli ve küresel çevre problemlerine ve iklim değişikliğinin sonuçlarına değinilecek.

Öğrencilerin hem kendisini hem de çevresindeki tüm canlı ve cansız varlıklarla olan etkileşimini esas alan bu derste, çevreyi korumaktan haz duymaları, afet şeklinde çevre sorunlarında yaşanılanlara karşı duyarlılık göstermeleri, çevresindekilere yardım etme mevzusunda istekli olmaları şeklinde duyuşsal kazanımlar edinmeleri de beklenecek.

Derslerde, atıkların varlığı işlenecek

Derslerde, öğrencilerin günlük dünyadaki üretim ve tüketim arasındaki dengenin önemini fark etmelerine yönelik mevzular işlenecek. Bu kapsamda, yaşam döngüsü analizi terimi açıklanacak ve seçilecek tüketim maddelerinin yaşam döngüsü analizleri yapılacak. Günlük hayatta kullanılan kağıt, plastik poşet, bilgisayar ve kot pantolon şeklinde ürünlerin üretim aşamalarında kullanılan organik kaynaklar ile üretim sonucunda ortaya çıkan atıkların varlığı vurgulanacak.

Sera gazları ve afetler de müfredatta

Küresel iklim değişikliği, sera gazları, küresel ısınma, asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi, afetler şeklinde mevzular da dersin mevzuları içinde olacak. Bu kapsamda, sera gazlarının artışı, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, aşırı gübre kullanımı, endüstriyel amaçlı yetiştirilen hayvanların dışkıları, anız yangınları, atıkların gömülmesi yada yakılması, volkanik patlamalar, süpersonik uçaklar, aşırı buharlaşma, egzoz dumanı, spreyler, klima gazları, strafor, yangın söndürücüler şeklinde mevzular örnek gösterilecek.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatında, biyoçeşitliliğin azalması, buzulların erimesi ve deniz seviyesinde yükselme, kıyı ekosisteminin değişmesi, göllerin kuruması, sucul ortamların kimyasal yapısının değişmesi, temiz su kaynaklarının azalması, hayvanların göç ve üreme zamanlarının değişmesi şeklinde problemler örnek vakalar üstünden anlatılacak.

Küresel iklim değişikliğinin direkt ya da dolaylı olarak niçin olduğu afetlerin etkileriyle beraber açıklanacağı derste, sel, taşkın, heyelan, yangın, ormansızlaşma, kuraklık, kıyı erozyonu, çölleşme, kasırga, hortum, küresel açlık, salgın hastalıklar şeklinde afetler de işlenecek.

Bakanlık, geçen yıl şubat ayından itibaren Marmara Denizi’nde görülen müsilaj (deniz salyası) oluşumunu da bu dersin müfredatı kapsamına aldı.

Türkiye’de iklim değişikliği, ulusal ve internasyonal emek harcamalar, toplumsal farkındalık mevzularına da yer verilecek derste, iklim değişikliğinin Türkiye’deki ziraat ve hayvancılık faaliyetleri, biyoçeşitlilik, gezim ve iktisat şeklinde alanlar üstündeki tesirleri tartışılacak.

İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ulusal ve internasyonal çalışmalara yer verilecek derste, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik Paris İklim Anlaşması şeklinde internasyonal anlaşmalar işlenecek.

Öğrenciler, atıklardan ileri dönüşüm ürünü tasarlayacak

Öğrenciler, iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerini azaltmaya yönelik toplumsal farkındalık oluşturacak projeler tasarlayacak. Çevre okuryazarlığı, su okuryazarlığı, ziraat okuryazarlığı, besin okuryazarlığı, finansal okuryazarlık kavramlarına değinilecek derste, sıfır atık projesi ve atık değerlendirme ile ilgili meydana getirilen projelere yer verilecek.

Öğrenciler, atık malzemelerden yararlanarak, bir ileri dönüşüm ürünü tasarlayacaklar ve sürdürülebilirliği destekleyen sakin şehirler, ekolojik köyler, sürdürülebilir okul şeklinde kavramları öğrenecekler.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi ile ek olarak öğrencilerin çevreyle ilgili kariyer bilinci oluşturmaları ve ilgili meslek alanlarını tanımaları sağlanacak.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin